MH B-KULLEN

MOMENT

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt -morrning (och/eller bitförsök)

Undviker

kontakt genom att dra sig undan

 

Accepterar kontakt 

utan att besvara. Drar sig inte undan.

Bandit

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

Nano, Exo,Basta Busy, Hilja Bosse, Colt, Vicke

Överdrivet kontakttagande,ex.hoppar, gnäller, skäller

1b. KONTAKT

Samarbete

Följer ej med trots flera försök att locka.

Följer med motvilligt.  

Följer med men är inte engagerad i testledaren.

Bandit, Basta

Följer med villigt. 

Engagerar sig i testledaren.

Nano, Exo Busy, Hilja, Bosse, Colt, Vicke

Följer med villigt. är överdrivet intresserad i testledaren ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT

Hantering

Avvisar med mottningoch/eller bitförsök

Undviker, drar

sig undan, eller söker stöd hos föraren. 

Accepterar hantering.

Nano, Hilja, Bandit

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Exo,Basta, Busy, Bosse, Colt, Vicke

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
 

2a. LEK 1

Leklust

Leker ej.

Leker ej men

visar intresse.

Startar långsamt blir aktiv. Leker

Bandit

Leker aktivt, startar snabbt.

Nano,Basta, Busy,Bosse, Colt, Vicke 

Startar mycket snabbt. Leker mycket aktivt.Exo, Hilja

2b. LEK 1

Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar bara

på föremålet. 

Bandit

Griper tveksamt eller med framtänderna. 

Basta,Bosse, Colt

Griper direkt med hela munnen.

Nano, Exo,Busy, Hilja, Vicke
 

Griper direkt, hugger föremålet i farten

2c. LEK 1

Gripande o Dragkamp

Griper inte. 

Bandit

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
 

Griper - drar emot, men släpper, tar om, alt. tuggar.

Exo.Busy, Hilja, Bosse, Colt
 

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. 

Vicke

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot alt. ruskar, även under den passiva delen, tills testledaren släpper.

Nano

3a. JAKT

Förföljande

Startar ej.
2:a Bosse

Startar men avbryter.
1:a Bosse

Startar eller springer långsamt. kan öka farten. Fullföljer. 

1:a Bandit

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Nano-Nano

Exo-Exo

Basta-Basta

Busy-Busy

Hilja-Hilja

Colt-Colt

Vicke-Vicke

2:a Bandit
 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT

Gripande

Nonchalerar bytet/

springer ej fram.
Bosse-Bosse

Griper ej, nosar

på föremålet.
1:a Nano

1:a Busy

1:a Colt

Hilja-Hilja

Basta-Basta

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Vicke-Vicke

2:a Colt

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sekunder.

2:a Nano

Exo-Exo

2:a Busy

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn, står, sitter eller ligger.
 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets höjningar. 

Basta

Bosse, Vicke

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efterhand. 
Nano, Exo

Busy, Hilja, Bandit,Colt

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVSTÅNDSLEK

Intresse

Engageras ej av figuranten.  

 

Kontroll. Avbrott  förekommer.

Hilja

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Nano-Exo

Basta, ,Bosse

Intresserad, vill iväg. Enstaka starförsök.

Bandit, Busy, Colt, vicke

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVSTÅNDSLEK

Hot / Aggression

Visar inga hotbeteenden.
 

Visar enstaka(en till två) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (en till två) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera  hotbeteenden, under momentets första del. 

Visar hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVSTÅNDSLEK

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.
 

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.  
 

Går fram till den dolda men talande figuranten. 
 

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Går direkt fram till figuranten utan hjälp.
 

5d. AVSTÅNDSLEK

Leklust

Visar inget intresse.
 

Leker ej men

visar intresse.
 

Leker, griper försiktigt, drar ej emot.
 

Griper, drar emot, men kan släppa o tar om.

Griper direkt, drar emot, släpper inte.

5e. AVSTÅNDSLEK

Samarbete

Visar inget intresse.
 

Blir aktiv men avbryter.
 

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
 

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant.
 

Uppmanar
passiv figurant till fortsatt lek.
 

6a. ÖVERRASKNING

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.
 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
 

Flyr högst fem meter.

Flyr med än fem meter.

6b. ÖVERRASKNING

Hot / Aggression

Visar inga hotbeteenden.
 

Visar enstaka hotbeteenden.
 

Visar flera hotbeteenden under en längre tid. 
 

Visat flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKNING

Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. alt. går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - samt lockar på hunden.
 

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren har gått halva sträckan.

Går fram till overallen utan hjälp.
 

6d. ÖVERRASKNING

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 
 

Liten båge, eller liten tempo-

växling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra.
 

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet
 

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKNING

Kvarstående intresse

Inget intresse
 
 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid  ett tillfälle. 
 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker mot overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSLIGHET

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst fem meter.

Flyr med än fem meter.
 

7b. LJUDKÄNSLIGHET

Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.
 

Går fram till skramlet då föraren står bredvid.
 

Går fram till skramlet då föraren gått halva sträckan.

Går fram till skramlet utan hjälp.
 

7c. LJUDKÄNSLIGHET

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 
 

Liten båge, eller liten tempo-växling

vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra.
 

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet

Visar stort

mått av rädsla eller ökad

rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSLIGHET

Kvarstående intresse

Visar inget intresse


 

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid  ett tillfälle. 
 

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid

minst två

tillfällen.
 

Biter i/leker

med skramlet. Intresset

minskar efter hand.

Biter i/leker

med skramlet

vid två eller

fler passager.

8a. SPÖKEN

Hot / Aggression

Visar inga hotbeteenden.
 

Visar enstaka hotbeteenden.
 

Visar flera hotbeteenden under en längre tid.
 

Visar flera hotbeteenden

och någon

attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/

alt. engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena

då och då.

Kontrollerar/

handlar mot spökena. Långa avbrott ex. halva sträckan båda spökena, alt. ett spöke hela sträckan.
 

Kontrollerar/

handlar mot

båda spökena. Kortare avbrott.
 

Kontrollerar och eller

handlar mot båda spökena under

hela momentet.

8c. SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig

i huvudsak

framför eller bredvid föraren. 

Uppehåller

sig i huvudsak

framför eller bredvid

föraren. Någon avstånds-

reglering. 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid

föraren. Pendlar mellan flyktstart

och kontroll.
 

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
 

Backar längre än kopplets längd och lämnar platsen alt. flyr


 

8d. SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram till figuranten, när föraren tagit av figurantens huvudbonad. alt. går inte fram i tid.

Går fram när föraren talar med med figuranten/

lockar på hunden.
 

Går fram till

spöket när föraren står bredvid.

Går fram till

spöket när

föraren gått

halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN

Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. alt. går inte fram i tid.

Accepterar kontakt från figurant utan att besvara den.

Besvarar kontakt när figuranten bjuder.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende

mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
 

9a. LEK 2

Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

 

Leker aktivt,

startar snabbt. 
 

Leker mycket

aktivt, startar mycket snabbt. 
 

9b. LEK 2

Griper

Griper ej.

Griper ej,

nosar på föremålet. 

Griper tveksamt eller med framtänderna. 
 

Griper direkt med hela munnen.
 

Griper direkt,

hugger föremålet i farten. 

10. SKOTT

Visar ingen berördhet.

Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
 

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår

till lek/aktivitet.

Avbryter lek eller passivitet.Låser sig mot publiken, skytten eller annat.Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd alt vill lämna platsen, försöker fly alt föraren avstår skott.